מדיניות הפרטיות

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים במפרט השירות.
 2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הלקוח לשירות, אם יפר את תנאי מפרט השירות.
 4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי מפרט השירות בהודעה מראש ובכתב.
 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 6. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הלקוח, אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
 7. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 8. הינך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או המועברים בין המנויים.
 9. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 10. אין לשלוח באמצעות האתר הודעה המיועדת ליותר מ-5 נמענים.
 11. להנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את הנמענים שחוברו בממשק לאתר.
 12. הנהלת האתר מחויבת לסודיות מוחלטת, להפרדה בין לקוחות האתר ושמירה על פרטיות הנמענים מכוח חוק הגנת הפרטיות.
 13. האתר אינו מתיר לצדדים שלישיים, דוגמת מפרסמים, להתחקות אחר משתמשי האתר.
 14. עוגיות: אם יש לך חשבון ואתה מתחבר לאתר ההזמנות, נגדיר קובץ 'עוגיה' זמני על מנת לבדוק אם הדפדפן שלך מקבל קבצי עוגיות. קובץ עוגיה זה אינו מכיל נתונים אישיים והוא נמחק בעת סגירת הדפדפן. כאשר תתחבר, אנחנו גם נגדיר מספר 'עוגיות' על מנת לשמור את פרטי ההתחברות שלך ואת בחירות התצוגה שלך. עוגיות התחברות תקפות למספר שעות.האם תתנתק מהחשבון שלך, עוגיות ההתחברות יימחקו.