הצהרת הנגישות

חברת תפוז שליחויות דוגלת במתן שירות נגיש לאוכלוסייה עם מוגבלויות.
להלן אמות המידה על פיהן פועלת החברה בנושא חשוב זה:

החברה מתחייבת להעניק שירות לאנשים עם מוגבלויות באופן שוויוני, ברמת נוחות, איכות ובטיחות כפי שניתנת לכלל הציבור. בכלל זה:

חל איסור על כלל עובדי החברה להפלות או לפגוע בכבודו של אדם עם מוגבלויות.

ליצירת קשר:

רכזת נגישות ארצית – ליבנת
דוא"ל: hr@tapuzdelivery.co.il